Горішньошеровецька громада
Чернівецька область, Чернівецький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ  ТА ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «ЗАСТАВНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» ГОРІШНЬОШЕРОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2021 РІК

Дата: 15.06.2021 16:13
Кількість переглядів: 504

                       Додаток

 До рішення ІІ сесії VІІІ скликання

 Горішньошеровецької сільської ради

від 22.12.2020 року № 10-2/2020

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

 ТА ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 «Заставнівський ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ Чернівецької Області» ГОРІШНЬОШЕРОВЕЦЬКОЇ сільської рАДИ НА 2021 Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

«Комунальне некомерційне підприємство «Заставнівський центр первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької області» Горішньошеровецької сільської ради («КНП «Заставнівський ЦЕНТР ПМСД»

2.

Розробник Програми

«Комунальне некомерційне підприємство «Заставнівський центр первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької області» Горішньошеровецької сільської ради («КНП «Заставнівський ЦЕНТР ПМСД»)

3.

Співрозробники Програми

Горішньшеровецька сільська рада

4.

Відповідальні виконавці Програми

1.Горішньошеровецька територіальна громада;

2. КНП «Заставнівський ЦЕНТР ПМСД.

5.

Учасники Програми

1. Горішньошеровецька територіальна громада;

2. КНП «Заставнівський ЦЕНТР ПМСД.

6.

Термін реалізації Програми

2021 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети?  сільський бюджет  Горішньошеровецької територіальної громади та інші кошти, не  заборонені чинним законодавством.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми

2021 рік     189,1 тис.грн.

 

 

 

 

1. Загальні положення.

  Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини (далі – ЗПСМ).

На території Горішньошеровецької територіальної громади проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожного мешканця, поліпшення демографічної ситуації, раціонального використання ресурсів охорони здоров'я.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню Горішньошеровецької територіальної громади.

2. Мета та завдання Програми.

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Горішньошеровецької територіальної громади, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів фінансування первинної ланки охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні в тому числі:

  • забезпечення оплати спожитих енергоносіїв в закладах охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги  розташованих на території Горішньошеровецької територіальної громади ;
  • забезпечення безкоштовними медикаментами для амбулаторного лікування відповідно до нормативних актів;
  • фінансування заходів, на виконання яких використання коштів Національної служби здоров’я України (НСЗУ) заборонено.

Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2021 рік є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги.

Для досягнення мети Програми Центром забезпечується:

-        медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

-        забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

 -        надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

-        проведення профілактичних щеплень;

  -    планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

-        консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

-        проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

-        направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;

-        участь  у  проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

-        організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення;

-        скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

-   визначення потреби структурних підрозділів Центру та  населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

-        закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів для надання невідкладної допомоги, обладнання та інвентаря;

-        надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України; 

-        надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

-        інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

3. Загальна характеристика  «Комунальне некомерційне підприємство «Заставнівський центр первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької області»

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

«КНП «Заставнівський ЦЕНТР ПМСД» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Горішньшеровецької територіальної громади.

До складу «КНП «Заставнівський ЦЕНТР ПМСД» входять  структурні підрозділи

Горішньошеровецької територіальної громади:

  • 3 амбулаторії ЗПСМ
  • 1 фельдшерсько-акушерський пункт.

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

 Мережа Центру забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я, направлені на формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній ланці, проведення будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

  • пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
  • удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району, в межах лікувального закладу;

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

5. Фінансова підтримка виконання Програми

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

  • коштів місцевих бюджетів: сільського бюджету Горішньошеровецької територіальної громади.
  • інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання плану заходів  Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання підтримки з усіх джерел фінансування на 2021 рік.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

  Виконання Програми дозволить:

- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та смертність населення Горішньошеровецької територіальної громади, підвищити народжуваність та продовжити життя;

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики - сімейними лікарями;

        - запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу.

        - покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних підрозділів Центру;

- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

        7. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного і культурного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді і спорту Горішньошеровецької сільської  ради.

Організація виконання Програми покладається на «КНП «ЗАСТАВНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД», виконання Програми – на  відділ освіти, молоді, спорту, охорони здоров’я, культури, соціального захисту та фінансовий відділ Горішньошеровецької сільської ради.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                Боднарюк С.М. 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь