Горішньошеровецька громада
Чернівецька область, Чернівецький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ШУБРАНЕЦЬКОГО ОЗЗСО

Дата: 20.08.2021 14:33
Кількість переглядів: 606

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на вакантну посаду директора 

Шубранецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького району

Чернівецької області

 

1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

- Шубранецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Горішньошеровецької сільської ради  Чернівецького району Чернівецької області;

- 59454, Україна, Чернівецька область, Чернівецький район, с. Шубранець, вул. Шкільна,11.

 

2. Найменування посади та УМОВИ оплати праці: 

-директор, посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ № 78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

 

3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

- посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа,  яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

Претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";  (Додатки № 1 та № 2)

 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

 • копію паспорта громадянина України;

 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра;

 • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

 • довідка про відсутність судимості;

 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претендент може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені документи претендент подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент на посаду керівника закладу освіти.


        5. Місце (адреса) та терміни подання документів:
        - подання документів здійснюється за адресою: вул. Задубрівська,1, с.Горішні Шерівці, Чернівецька область (Горішньошеровецька сільська рада), 2 поверх, кабінет - відділ організаційно-правового забезпечення та   кадрової роботи Горішньошеровецької  сільської   ради;

 • терміни подання документів з 20 серпня 2021 року  до 09 вересня 2021 року (включно);

      - уповноважена особа, яка приймає документи за описом – Руснак Оксана Дмитрівна, мобільний телефон: +380969971964;
      - уповноважена особа, яка надає інформацію про конкурс
Руснак Оксана Дмитрівна+380969971964;
          6. Дата та місце проведення конкурсу:
 - Дата проведення конкурсу 23 вересня 2021  року (початок о 14:00 год) за адресою: вул. Шкільна, 11, с. Шубранець, Чернівецька  область, (Шубранецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів).

Іспит складається державною мовою.

Складові та тривалість конкурсного відбору:

Іспит складається за напрямками:

 • Перевірки на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання.

 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Шубранецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації.

Іспит складається виключно державною мовою.

Перед початком іспиту кандидат пред’являє паспорт або інший документ, який посвідчує його особу. 

Під час письмового іспиту, кандидатам забороняється:

-користуватися додатковими електронними приладами (моб.тел., планшетами, ноутбуками т.щ.);

-користуватися друкованими брошурами, кодексами, підручниками, посібниками, іншими друкованими чи рукописними матеріалами;

- спілкуватися із іншими кандидатами.

В разі порушення зазначених вимог  кандидат відсторонюється від подальшого   проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

 

7. Перелік письмових питань: з Примірного переліку питань, затвердженого наказом МОН від 19.05.2020 року № 654 на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та Положення про конкурс на посаду керівника (директора) комунального закладу загальної середньої освіти Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області затвердженого рішенням сесії Горішньошеровецької сільської ради від 19.03.2021 № 9-4/2021. (Додаток № 3).

 

 8. Перелік ситуаційних завдань. (Додаток № 4)

 

        

 

 

Додаток 1

Голові конкурсної комісії

____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________

____________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові

претендента)

який (яка) проживає за адресою:

____________________________

____________________________,

(номер контактного телефону)

e-mail ______@ ___________

(заповнюється друкованими

літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється

позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером ___________________________;

(в інший доступний спосіб)*

___ __________ 202__ р.                         ____________________________________

(підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

Секретар сільської ради Боднарюк С. М

 

 

Додаток 2

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ __________ 19__ р., документ, що посвідчує особу (серія ___ №__________), виданий _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду

на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктамвідносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодопередачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даниху разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

«____» ______________202__ р.                                                   _______________________

             (підпис)

 

 

 

Секретар сільської ради Боднарюк С. М

 

Додаток 3

ПРИМІРНИЙ  ПЕРЕЛІК ПИСЬМОВИХ ПИТАНЬ

1.Право дітей на освіту у Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Про дошкільну освіту».

2.Порядок організації освітнього процесу  у закладах загальної середньої освіти.

3.Організація проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

4.Система управління діяльністю закладом освіти.

5.Законодавство України про освіту.

6.Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.

7.Хто має право на освіту?

8.Як забезпечується право на безоплатну освіту?

9.Заходи державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності.

10.Через які види освіти особа реалізує своє право на освіту?

11.Які форми здобуття освіти передбачені законодавством?

12.Складники та рівні освіти.

13.Завдання загальної середньої освіти.

14.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти.

15.Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

16.Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

17.Організаційно-правовий статус закладів освіти.

18.Повноваження керівника закладу освіти.

19.Колегіальні органи управління закладів освіти.

20.Громадське самоврядування в закладі освіти.

21.Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.

22.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

23.Які рамки кваліфікацій функціонують в Україні?

24.Які рівні визначає національна рамка кваліфікацій.

25.Система та її складові забезпечення якості освіти – організація освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

26.Що таке академічна доброчесність?

27.Що таке інституційний аудит?

28.Що таке моніторинг якості освіти і як він проводиться?

29.Як проводиться атестація та сертифікація педагогічних працівників.

30.Які категорії учасників освітнього процесу та їх основні права і обов’язки?

31.Які вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти?

32.Органи управління у сфері освіти.

33.Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти.

34.Як здійснюється фінансування закладів освіти?

35.Складові майна закладів освіти.

36.Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти.

37.Відповідальність за порушення законодавства у сфері освіти.

38.Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт декларування (особа, повноважена навиконання функцій держави або місцевого самоврядування) має право подати виправлену

декларацію?

39.Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

40.Що таке потенційний конфлікт інтересів?

41.Що таке неправомірна вигода?

42.Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

43.Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»?

44.Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічноїінформації»?

45.Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?

46.Що визнається порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу.

*Примітка: Перелік питань не являється вичерпним, їх зміст та формулювання у іспитових білетах може бути змінено у зв’язку із змінами чинного законодавства.

 

 

Секретар сільської ради Боднарюк С. М

 

Додаток 4

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Ситуація 1.

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього укласі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуація 2.

Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

 

Ситуація 3.

Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий - здоровий. Дії директора школи?

 

Ситуація 4.

Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

 

Ситуація 5

Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

 

Ситуація 6.

Миколка, кмітливий, енергійний і непосидючий п’ятикласник, постійно дратує вчительку своїм базіканням та вертлявістю. Не допомогло пересаджування за першу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши перешіптування хлопчика з сусідом, педагог рішуче заявила: „Наступного разу без батька або матері на урок не приходь!” Засмучений п’ятикласник кулею вилетів із класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи.

 

Ситуація 7.

У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви порадили вчительці?

 

Ситуація 8.

Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

 

Ситуація 9.

Директор школи усвідомив, що у педагогічному колективі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

 

Ситуація 10.

Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

 

Ситуація 11.

Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і отримав догану за недобросовісне виконання обов’язків .

У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня. Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

 

Ситуація 12.

Педагог-організатор школи О.В. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Мелітополя, де вона відпочивала». За порушення трудової дисципліни їй винесли догану. Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, в підготовці до якого О.В. брала найактивнішу участь і команда школи посіла 1 місце. Проте на педраді, де підбивалися підсумки роботи школи за семестр, О.В. не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього заходу, бо завуч школи викреслила її прізвище з тексту своєї доповіді. Як правильно вчинити директору у даній ситуації?

 

Ситуація 13.

Учитель В.В. систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча М.М.. Директор школи знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання М.М. (безпосереднього керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини М.М. Кого ж варто більшою мірою покарати?

 

 

Ситуація 14.

Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора. Що має зробити керівник закладу?

 

Ситуація 15.

Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами шкільного ґанку.

- Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без піджака в школу не можна!

- Настю, не вигадуй дурниць і передай мамі, щоб вона частіше ходила на батьківські збори. Тоді б вона знала, що існує наказ, відповідно до якого всі учні повинні ходити до школи тільки в шкільній формі! Повернувшись додому, Настя ледве встигла застати маму до того, як вона пішла на роботу.Мати вислухала доньку і була вкрай обурена вчинком шкільної адміністрації, після чого прийшла зі скаргою до директора школи. Що повинен зробити директор школи у такій ситуації?

 

Ситуація 16.

До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

 

Ситуація 17.

Педагогічному колективу школи потрібно визначитись з учасниками міського етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи звертається голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. А перед директором школи управління освіти поставило чітке завдання - підготувати учасників конкурсу. Дії директора у такій ситуації.

 

Ситуація 18.

До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими учнями. Якими мають бути дії директора у такому випадку?

 

Ситуація 19.

Учень третього класу впадає в істерику на уроці, як наслідок травмує себе, вчителька і медсестра вимушені тримати його, щоб він не причинив в подальшому шкоди собі та іншим дітям. Наступного дня батько хлопчика пише скаргу на ім’я директора школи з причини фізичного насилля педагогів над його дитиною.

 

Ситуація 20.

Територія школи не ізольована від міста. Як результат - на території закладу  відпочивають мешканці міста, розпивають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку на території школи?

 

*Примітка: Перелік ситуаційних завдань не являється вичерпним, їх зміст та формулювання у може бути змінено у зв’язку із змінами чинного законодавства.

 

 Секретар сільської ради Боднарюк С. М

 

 

Додаток 5

 

ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ

про результати  іспиту кандидата

 

 

П.І.П. кандидата

 

Білет №____

 

Загальна сума балів членів комісії

  Загальна сума балів

кандидата

 

 

 

 

 

Кандидат № 1

 

Письмове тестування

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання№___ 

 

 

Презентація

 

 

 

Голова конкурсної комісії              ______________________                           __________________

                                                                      (підпис)                                                  (П.І.П.)

 

З результатами іспиту ознайомлений:

 

«____» __________2021 р.         __________________________/______________________/

 

Секретар сільської ради Боднарюк С. М

 

Додаток 6

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) З КЕРІВНИКОМ (ДИРЕКТОРОМ) ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

КОНТРАКТ №_______

із керівником (директором)  ________________________________________________________________,

(назва  закладу освіти )

що перебуває  в  комунальній власності Горішньошеровецької сільської ради

 

с.Горішні Шерівці                                   «___» __________   20____ року

 

Горішньошеровецька сільська рада в особі сільського голови  ______________________________________ що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Роботодавець, Засновник) з однієї сторони, та                                                  гр. __________________________________________ (далі-Директор) , з другої сторони, уклали цей контракт про таке:

_______________________________________________________________________________

                                (П.І.П.)

призначається на посаду директора

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(назва  закладу)

 

терміном на _____ (____________) роки (ків) з «_____»__________ 20___ року по «_____»____________ 20_____ року,- включно.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом  Директор зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію установи здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) закладом освіти, забезпечувати його статутну діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за   закладом освіти  майна, а Засновник зобов’язується створювати належні умови для організації праці Директора

1.2. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Керівником та Засновником.

1.3. Директор (керівник)  є повноваженим представником закладу освіти  під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків, визначених Статутом закладу, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими чинними нормативними актами України.

1.4. Директор (керівник) діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Директор (керівник) підзвітний та підконтрольний Роботодавцю у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом закладу освіти та цим контрактом.

1.6. Сторони вживають заходів щодо додержання конфіденційності умов Контракту.

1.7. Умови цього Контракту можуть бути змінені лише за згодою сторін шляхом підписання додаткових угод.

1.8. В період відпустки Директора (керівника) або його відсутності з інших причин обов'язки Керівника виконує один з його заступників.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Директор ( керівник ) здійснює поточне (оперативне) управління навчальним закладом, організовує його статутну, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Статутом та цим контрактом.

 

2.2. Директор ( керівник ) зобов’язується:

? виконувати Закони України   «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», рішення та розпорядження Засновника закладу та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

? планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;

? розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

? надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

? організовувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої освіти в межах затвердженого кошторису;

? забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

? затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;

? затверджувати посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти;

? організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

? затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;

? створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

? затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування;

? забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

? контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

? забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

? створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

? сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

? створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;

? сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;

? формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;

? створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

? організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

? забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

? здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

? організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

? звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

? виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

? директор (керівник)  закладу загальної середньої освіти зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

? директор (керівник) закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України "Про освіту", та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором.

? вживати заходи щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці, відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих  чинним законодавством України про працю;

? здійснювати усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за 10 днів до закінчення дії цього контракту, а також передавати справи новопризначеному  керівнику або виконуючому обов’язки керівника в останній день дії контракту. Передача полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів, належному оформленні та наданні документації (наказів, планів програм тощо), передачі печатки, штампу, ключів від сейфів і службових приміщень тощо, які знаходяться у Директора (керівника);

? забезпечувати проведення освітнього процесу на рівні, визначеному державними стандартами якості освіти;

? забезпечити захист відомостей, що складають державну, службову таємницю, відомостей, що містять персональні дані працівників, відповідно до чинного законодавства України.

? створювати сприятливий моральний клімат в педколективі та всій установі в цілому;

? виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України про освіту.

 

2.3. Директор (керівник) має право:

-діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

-підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

-приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством Статутом та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

-призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства та Статуту;

-визначати режим роботи закладу;

-ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

-видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

-укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

-звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

? користуватись соціальними та трудовими гарантіями, обумовленими чинним законодавством України та цим контрактом;

- укладати трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

- при укладанні трудових договорів з працівниками, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим  законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом закладу, колективним договором і фінансовими можливостями закладу освіти.

-  директор щорічно звітує перед Засновником про виконання умов контракту.

?   інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

2.4. Роботодавець (засновник) зобов`язується:

? створити Керівнику необхідні умови для виконання ним своїх повноважень;

? дотримуватись умов даного контракту;

? організовувати та здійснювати фінансовий контроль за діяльністю Закладу;

? здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Закладом майна;

? організовувати та здійснювати контроль за виконанням обов’язків Директора (керівника), передбачених чинним законодавством, Статутом Закладу та цим контрактом.

 

2.5. Засновник має право:

? здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;     

? вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління Закладом та розпорядження його  майном;

? проводити перевірки діяльності Закладу з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності Закладу;

? тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього, обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків; 

? звільнити Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом;

? приймати рішення з питань ліквідації та реорганізації Закладу.

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ, МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 

3.1. Керівнику за виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, виплачується:

- Посадовий оклад, підвищення посадових окладів згідно з діючим законодавством.

- Додатково, за рішенням органу місцевого самоврядування чи органу управління, у межах наявних коштів на оплату праці можуть виплачуватись надбавки, доплати та премії відповідно до чинного законодавства України

- Надбавка обов'язкового характеру до посадового окладу в розмірі та відсотках у відповідності до діючого законодавства.

- Премія за результати роботи навчального закладу за квартал, рік, або з нагоди професійного свята, ювілею, виходу на пенсію, тощо, за рахунок економії фонду заробітної плати у відповідності до діючого законодавства.

3.2. У разі невиконання умов Контракту, викладених у пункті 2.2, премія не сплачується повністю або частково. Премія не нараховується: при систематичному порушенні вимог законодавства з питань охорони праці, оренди нерухомою майна, поновлення на роботі судами безпідставно звільнених працівників, порушення трудової і фінансової дисципліни, за недоліки та упущення в роботі, несвоєчасне або неякісне виконання завдань та своїх функціональних обов'язків, при відсутності результативності у виконанні поставлених завдань та протягом терміну дії дисциплінарного стягнення.

3.3. Керівнику надається щорічна відпустка відповідно до законодавства України. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі одного місячного посадового окладу.

3.4. Система матеріального стимулювання, діюча в навчальному закладі, повністю поширюється на Керівника.

3.5. Керівник підлягає державному соціальному страхуванню всіх видів на термін дії цього Контракту.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. При невиконанні чи неналежному виконанні обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

4.2. Керівник несе матеріальну відповідальність, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду Закладу та (або) державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

4.3. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

5.1 Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

? після закінчення терміну дії контракту;

? достроково за згодою сторін;

? з ініціативи Органу управління закладу освіти до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

5.3. Контракт може бути розірваний з ініціативи Засновника у разі:

? систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, визначених цим контрактом;

? невиконання програми розвитку закладу освіти, що розглядалась на засіданні конкурсної комісії;

? одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

? невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для Закладу настали значні негативні наслідки;

? недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

? у разі систематичного невиконання Роботодавцем (Засновником) своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення результатів діяльності Закладу;

? у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

6.АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

6.1. Відомості про заклад освіти:

Повна назва: __________________________ Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

Адреса: с.___________________________вул. ________________________________

 

6.2. Роботодавець (Засновник):

Повна назва: Горішньошеровецька сільська рада Чернівецького району Чернівецької області. 

Адреса: с. Горішні Шерівці, вул.Задубрівська, 1.

 

6.3. Відомості про директора (керівника) закладу освіти:

__________________________________________________________________________

Адреса: с._______________________, вул. _____________________________________

Моб.т.: ___________________________________________________________________

Паспорт: Серії _____ № __________, виданий ______________________________ РВ УМВС України в Чернівецькій області.

 

Горішньошеровецька сільська рада:

 

Сільський голова

Савчишин Михайло Ярославович                         Директор (керівник) закладу освіти:

 

                                                                                       __________________________________

 

___________________________                                 __________________________________

(підпис, печатка)                                                                                     ( підпис)

 

Секретар сільської ради Боднарюк С. М

 

Додаток 7

Критерії оцінювання учасників конкурсу 

на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти

 

Критерії оцінювання письмового тестування.

Тестування складається державною мовою.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань, затверджених даним Положенням.

Кожне питання передбачає три варіанти відповіді, одна з яких є правильною.

Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування.

Для визначення результатів тестування використовується така система:

– 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 20 питань тестового завдання і більше;

– 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 16-19 питань тестового завдання;

– 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 15 і менше питань тестового завдання.

Кандидати, які отримали 0 балів, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями секретарю. Після отримання усіх конвертів з результатами тестування секретар відкриває конверти з відповідями, які фіксує у відомості про результати тестування (додаток 5) та оголошує кандидатам. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не відбулося причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

Перевірка професійних компетентностей проводиться шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують одне ситуаційне завдання із запропонованих (за своїм вибором). 

Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення). 

На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин. 

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати надають секретарю свої відповіді.

Конкурсна комісія для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовує таку систему:

3 бали – ситуація розв’язана у межах вимог чинних нормативно-правових актів без можливого розвитку конфліктної ситуації;

2 бали – ситуація розв’язана, проте учасник демонструє незнання окремих нормативно-правових актів, що стосуються ситуації. Розвиток конфліктної ситуації не передбачається;

1 бал – хід розв’язання ситуації спонукає до розвитку конфлікту, є ознаки порушення нормативно-правових актів;

0 балів – учасник не орієнтується у можливих шляхах розвитку конфліктної ситуації.         

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю комісії. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

При вирішенні ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою Горішньошеровецької ТГ. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата.

Після підготовки відповіді на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.     

Конкурсна комісія на своєму засіданні заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку закладу загальної середньої освіти загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт.); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 20 хв.;

- запитання та обговорення –  до 20 хв. 

Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями від 1 до 5 балів за ступенем вираженості:

 • наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;

 • наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;

 • наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;

 • реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;

 • відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;

 • новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;

 • залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах, тощо;

 • переваги обраного шляху розвитку закладу.

Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як такі, що не відповідають вимогам – 0 балів. 

Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди.  

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за результатами іспиту, вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та публічної презентації.  

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у  зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану.  

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу. 

Конкурсна комісія за підсумковим рейтингом на своєму засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу.

 

Секретар сільської ради Боднарюк С. М


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь