Горішньошеровецька громада
Чернівецька область, Чернівецький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Дата: 14.06.2024 12:48
Кількість переглядів: 23

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля Дата: (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) Реєстраційний номер 7237 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності) ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 1. Планована діяльність Планована діяльність – продовженні видобуванні будівельних пісків на ГорішнєШерівецькому родовищі. Основні технологічні рішення Горішнє-Шерівецьке родовище будівельних пісків має площу 13,2 га. Станом на 01 січня 2020 р. запаси будівельного піску Горішнє Шерівецького родовища складають 1604,6 тис. м3 (кат. В – 947,6; кат. С1 – 657,0 тис. м3). Піски придатні як сировина для виготовлення штукатурних розчинів та дорожнього будівництва. Технологічна схема видобувних робіт включає видобуток піску та його відвантаження споживачам. Родовище буде розроблятися трьома розкривними та двома видобувними уступами. Висота уступу по розкриву – до 7 м, по корисній копалині - до 9 м. Розробка корисних копалин прийнята одним одноківшевим екскаватором JONYANG 230E,перевезення видобутої сировини – двома автосамоскидами КАМАЗ 5511 вантажністю 12 т,розкривні роботи – бульдозером Б10М.0ІІІ-ЕН. Технологічна схема кар’єрних робіт: – розкривні роботи: ґрунтово-рослинний шар, шар суглинків та аргіліту глинистого розробляється бульдозером і транспортується у відповідні бурти. Шар ҐРШ складується по периметру кар’єрного поля. Шари суглинків та аргіліту глинистого розміщуються у західній частині відпрацьованого родовища. Загальний об’єм розкривних порід складає 891,3тис. м3, в тому числі середньорічний – 14,0 тис. м3; – видобувні роботи: корисна копалина розробляється екскаватором з навантаженням на автосамоскиди і подальшим транспортуванням споживачеві. Запаси пісків в контурі кар’єру складають 1604,6 тис. м3, середньорічна потужність кар’єру – 25,0 тис. м3. Розрахунковий строк служби кар’єру складає 62,8 років. Родовище розробляється, тому для подальшої розробки будуть використовуватися наявні заїзди на добувні горизонти кар’єру та його просування у напрямках – на південь-північ та західсхід. – відвальні роботи: складування розкривних порід передбачається у внутрішніх відвалах на відпрацьованій частині родовища. Максимальна висота відвалу до 10 м. Планувальні роботи проводяться бульдозером. За календарний рік розробки у відвал буде надходити 14,0 тис. м3 розкривних порід; рекультивація земель, порушених гірничими роботами. Скидання стічних вод у гідрографічну мережу відсутня Площа проектного кар’єрного поля, що підлягає рекультивації складає – 13,2 га. по виду цільового призначення - під пасовище - 7,7 га - під лісонасадження- 5,5 га. Територія земельної ділянки не відноситься до земель природоохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення. В межах ділянки відсутні враховані пам'ятники історії і культури, археологічні об'єкти. (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 2. Суб’єкт господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТРИАН " 31598417 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) Україна, 59452, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Горішні Шерівці, вул.Прилісна, будинок 16А місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206- 31-50 Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля Спеціальний дозвіл на право користування надрами Державна комісія України по запасах корисних копалин Закон України про користування надрами (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати 1 Дата та час: 08.07.2024 10:00; 1 Лінк: https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=m3cb515de80d2d9f46dd0117e1e51b7eb Номер наради: 2362 299 9458 Пароль: BtmBjMm3f36; нормативний документ, що передбачає його видачу) 5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення Громадські слухання відбудуться (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 6 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206- 31-50 Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206- 31-50 Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 401 аркушах. Звіт з оцінки впливу на довкілля (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) Оголошення про початок громадського обговорення (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними Зі звітом можливо ознайомитися щоденно, в робочі часи в приміщенні Горішньошеровецької громади, за адресою: Україна,59452, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, с. Горішні Шерівці, вул. Задубрівська, буд. 1. Контактна особа: Савчишин Михайло Ярославович. Контактний номер. 03737-29342. (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа) {Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}

 

https://rada.info/upload/users_files/04417174/e0bb9b06283b1d5041ae521dbbb5c3ae.pdfКоментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь